+1985 airco's geplaatst +1985 airco's geplaatst
+47 medewerkers +47 medewerkers
+6 airco busjes +6 airco busjes
+10 jaar ervaring +10 jaar ervaring
085-902 20 96
Mail ons Bel ons Offerte

Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van https://www.aircocentraal.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Airco Centraal (KvK 78165636). In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Airco Centraal behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder u daarover te informeren.

 

Beperkte aansprakelijkheid

Wij doen ons best om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De informatie kan op elk moment wijzigen zonder dat wij hier vooraf mededeling over doen. Alle informatie op de website, waaronder ook prijzen of kortingen, zijn onder voorbehoud van typ- en programmeerfouten en eventuele tussentijdse prijswijzigingen. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van dergelijke fouten. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten en/of wijzigingen. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden aanvaardt Airco Centraal geen aansprakelijkheid.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom over de middelen, zoals documenten, bestanden, teksten, logo’s, foto’s en video’s, liggen bij Airco Centraal. Kopiëren, verspreiden, en elk ander gebruik van deze middelen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Airco Centraal. Met uitzondering van, onder voorbehoud van en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke middelen anders is aangegeven.

 

Wijzigingen

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. De meest recente versie van de disclaimer wordt geplaatst op deze pagina.

Alert

Op dit moment plaatsen we [amount] airco's in [variable_1]!

Alert

Er is zojuist een offerte aangevraagd in [variable_1]!

Alert

Op dit moment plaatsen we een airco in [variable_1]!

Alert

Er is zojuist een offerte aangevraagd in [variable_1].

Alert

Op dit moment plaatsen we een airco in [variable_1]

Alert

Er is zojuist een offerte aangevraagd in 's [variable_1].