+1985 airco's geplaatst +1985 airco's geplaatst
+47 medewerkers +47 medewerkers
+6 airco busjes +6 airco busjes
+10 jaar ervaring +10 jaar ervaring
085-902 20 96
Mail ons Bel ons Offerte

Privacybeleid

 

Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die Airco Centraal verzamelt tijdens uw interacties met Airco Centraal. Bijvoorbeeld wanneer u zich inschrijft voor een gratis adviesgesprek via onze website, contact opneemt met Airco Centraal via het acquisitieteam, een mailing, collectief, telefonisch, per e-mail, via social media, enzovoort.

 

Waarom vragen wij u om uw persoonsgegevens te delen?

 

Airco Centraal vraagt u om uw (persoons)gegevens te delen voor de volgende doeleinden:

 • Om nader contact met u op te nemen, zodat wij u volledig kunnen voorzien van specifieke informatie (documentatiemateriaal, offerte, opdrachtbevestiging en factuur) met betrekking tot ons aanbod van producten en diensten (en die van onze partners) in de ruimste zin.
 • Om persoonlijke berichten, mailings, speciale aanbiedingen of advertenties te sturen of te ontvangen die aansluiten bij uw persoonlijke interesses. Dit wordt gebaseerd op de informatie die u met ons hebt gedeeld en de informatie die wij hebben verzameld via cookies of vergelijkbare technieken over uw gebruik van onze websites.

 

Over het algemeen verwerken wij uw persoonsgegevens alleen voor de hierboven vermelde doeleinden. Als we uw gegevens voor andere (gerelateerde) doeleinden gebruiken, nemen we extra maatregelen voor gegevensbescherming indien dit wettelijk vereist is.

 

Het soort persoonsgegevens dat we mogelijk verzamelen

 

Tijdens uw interactie met Airco Centraal, bijvoorbeeld door het aanvragen van een vrijblijvend adviesgesprek, het kopen van een product of het bezoeken van de pagina’s van Airco Centraal, kunnen wij u vragen om bepaalde gegevens te verstrekken of ontvangen, zoals:

 • Uw naam en geslacht, zodat we u op de juiste manier kunnen aanspreken.
 • Uw postcode, post- en/of afleveradres, zodat onze adviseur weet waar hij naartoe moet en voor het toesturen van een offerte, opdrachtbevestiging of factuur.
 • Uw telefoonnummer, voor het maken van een afspraak met een van onze adviseurs.
 • Uw e-mailadres, voor het toesturen van onder andere een afspraakbevestiging, offerte, orderbevestiging of factuur.
 • Uw interesses en andere gegevens met betrekking tot de afspraak met de adviseur, uw woning of woonsituatie, voor een persoonlijke en op maat gemaakte offerte.
 • Andere gegevens met betrekking tot uw online activiteiten, om de website van Airco Centraal te verbeteren en te optimaliseren.

 

Cookies en/of vergelijkbare technieken

 

Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens verzamelen via cookies of vergelijkbare technieken, waaronder, maar niet beperkt tot:

 • Uw IP-adres.
 • Uw cookie-ID.
 • Uw webbrowser.
 • Uw locatie.
 • De webpagina’s die u bezoekt op onze websites.
 • De advertenties die u bekijkt of waarop u klikt.

 

Verschillende manieren waarop Airco Centraal uw persoonsgegevens verzamelt

 

U kunt uw persoonsgegevens op verschillende manieren delen met Airco Centraal, waaronder, maar niet beperkt tot:

 • Bij het aanvragen van een adviesgesprek of een offerte via een van onze websites, ons acquisitie- of beursteam, een van onze partners, enzovoort.
 • Bij de aankoop van een product of dienst.
 • Bij communicatie met Airco Centraal over een product of dienst, bijvoorbeeld bij vragen die u ons heeft gesteld.
 • Bij contact via e-mail, telefoon, schriftelijk of via onze social media-pagina’s met een van onze medewerkers.
 • Bij het retourneren van een ingevulde antwoordkaart of antwoordcoupon.
 • Bij cookies die worden opgeslagen op uw computer of mobiele apparaat wanneer u onze websites bezoekt.
 • Bij (online) advertenties die u bekijkt of waarop u klikt.

 

Het delen van uw persoonlijke gegevens met anderen

Airco Centraal kan uw persoonsgegevens delen met zakenpartners en andere derde partijen in overeenstemming met de geldende wetgeving.Bijvoorbeeld, als Airco Centraal een product verkoopt of een dienst aanbiedt in samenwerking met een ander bedrijf (zakenpartner), zullen wij u op de hoogte stellen van deze relatie en u de namen van deze bedrijven verstrekken.Indien uw goedkeuring wettelijk vereist is of wij van mening zijn dat uw goedkeuring afhankelijk van de omstandigheden passend is, zullen we uw goedkeuring vragen voordat we uw persoonsgegevens delen. De overeenkomsten met onze zakenpartners beperken de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt en bekendgemaakt, en vereisen dat uw persoonsgegevens adequaat worden beschermd. Airco Centraal zal persoonsgegevens alleen vrijgeven in overeenstemming met deze privacyverklaring en/of indien dit wettelijk vereist is.

 

Links naar andere websites

Bij het bekijken van de pagina’s kunt u links naar andere websites tegenkomen voor uw gemak en ter informatie. Deze websites worden mogelijk niet beheerd door Airco Centraal en hebben mogelijk een eigen privacyverklaring of -beleid. Wij raden u ten zeerste aan deze te lezen, zodat u begrijpt hoe uw persoonsgegevens met betrekking tot deze sites worden gebruikt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites die geen eigendom zijn van Airco Centraal en niet onder ons beheer vallen, noch voor het gebruik of het privacybeleid van die sites.

 

Hoe we uw persoonlijke gegevens beschermen Wij erkennen onze verantwoordelijkheid voor de bescherming van de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt, tegen verlies, misbruik of ongeoorloofde toegang. Airco Centraal maakt gebruik van verschillende beveiligingstechnologieën en organisatorische procedures om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij passen bijvoorbeeld uitgebreid toegangs- en autorisatiebeheer toe, gebruiken firewalls en beveiligde servers, en coderen bepaalde typen gegevens.

 

Bewaartermijn

Wij gebruiken uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor de doeleinden die in deze verklaring worden genoemd of om te voldoen aan wettelijke bewaarverplichtingen. Uw rechten Als u na het delen van uw persoonsgegevens met ons deze wilt bijwerken, wijzigen of indien wettelijk toegestaan wilt verwijderen, kunt u contact opnemen met Airco Centraal. U kunt een verzoek tot bijwerking, wijziging of verwijdering indienen via marketing@aircocentraal.nl.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

De diensten van Airco Centraal zijn voortdurend in ontwikkeling en de aard en vorm van deze diensten kunnen van tijd tot tijd veranderen, zonder dat wij u hiervan vooraf op de hoogte stellen. Wij behouden ons daarom het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. Eventuele herziene versies zullen worden geplaatst op onze websites.

Alert

Op dit moment plaatsen we [amount] airco's in [variable_1]!

Alert

Er is zojuist een offerte aangevraagd in [variable_1]!

Alert

Op dit moment plaatsen we een airco in [variable_1]!

Alert

Er is zojuist een offerte aangevraagd in [variable_1].

Alert

Op dit moment plaatsen we een airco in [variable_1]

Alert

Er is zojuist een offerte aangevraagd in 's [variable_1].